Nieuws  
 

Om heel Nederland klimaatneutraal van energie te voorzien, zijn alle duurzame energiebronnen en -dragers nodig. Een nu nog relatief onbekende maar veelbelovende energiedrager is waterstof: een gas waarin energie zit opgeslagen die we kunnen benutten zodra er vraag is naar energie. Ook Remeha ziet goede kansen voor installaties op waterstof, die bij de omzetting naar warmte en/of elektriciteit geen CO2 uitstoten.
 
Waterstof wordt al langere tijd op grote schaal in de industrie gebruikt. Het is dus geen nieuwe ontwikkeling, maar wel één die nieuwe kansen biedt in de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld voor verwarming en warmwatervoorziening in woningen en utiliteitsgebouwen. Ook kan waterstof door middel van warmtekrachtkoppeling met bijvoorbeeld een brandstofcel worden omgezet in warmte en elektriciteit. Een ketel of wkk op waterstof wordt dan simpelweg geïnstalleerd op de plaats van de oude gasketel. Daarmee verduurzaam je de woning. Met name in de bestaande bouw zijn de kansen groot, omdat vergaande renovaties daar zeer kostbaar en soms onmogelijk zijn. Maar ook in specifieke, binnenstedelijke of op afgelegen locaties vormen all-electric oplossingen niet altijd een praktisch alternatief. Terwijl het voor de distributie van waterstofgas mogelijk is om, na enkele praktische aanpassingen, de bestaande aardgasinfrastructuur te gebruiken.
 
Nieuwe mogelijkheden
Remeha toont bezoekers op de VSK 2020 dat waterstof haalbaar en toepasbaar is. De fabrikant en leverancier van verwarmingsoplossingen zet daarmee vol in op de toekomstige mogelijkheden met waterstof. Remeha gelooft in deze energiedrager, ook al is er het besef dat waterstof nu nog niet op grote schaal kan worden toegepast. Remeha ontwikkelde de eerste hr-ketel die volledig op waterstof werkt en zowel bestaande als nieuwe woningen, maar ook utiliteitsgebouwen duurzaam kan verwarmen. Remeha heeft daarnaast als eerste Nederlandse marktpartij haar conventionele hr-ketels gecertificeerd voor 20% bijmenging van waterstof. De ketels uit de Avanta-, Calenta- en Tzerra-serie zijn geschikt om te draaien op aardgas met 20% bijmenging van waterstof.
Via verschillende pilotprojecten, zoals het verwarmen van een appartementencomplex in Rozenburg met 100% waterstof, zet Remeha ook de eerste stappen naar een grootschaliger toepassing met waterstof. Bovendien werkt Remeha, onder meer met zusterbedrijven binnen de BDR Thermea groep, aan de verdere ontwikkeling van de brandstofceltechnologie, waarmee waterstof is om te zetten in warmte én elektriciteit.
 
Promotie van waterstof
Om ook het grote publiek te informeren over de mogelijkheden van waterstof als energiedrager, maakt Remeha onderdeel uit van Missie H2. Dit is een sterke coalitie van zes Nederlandse bedrijven die geloven in de potentie en kracht van waterstof. Vanuit die overtuiging sponsort dit consortium Team NL tijdens de Olympische Spelen in Japan, later dit jaar. Mede vanuit die strategie zal Remeha tijdens de VSK 2020 ook op haar stand aandacht besteden aan waterstof en de perspectieven die de gasvormige energiedrager met zich meebrengt.
 
Mix van maatregelen
Remeha is van mening dat onze energievoorziening uiteindelijk zal bestaat uit een mix waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. De ketelfabrikant sluit daarom geen technologieën uit. Ze gelooft in het samen laten werken van meerdere energiedragers, waardoor Remeha ook aan innovaties voor meerdere technologieën zal blijven werken. Met al die verschillende energiedragers, zoals duurzame gassen, elektriciteit en warmtenetten, is het mogelijk om iedereen haalbare en betaalbare oplossingen aan te bieden. De oplossing is elke keer afhankelijk van de specifieke woning of het specifieke gebouw. Gecombineerd gebruik biedt de beste kansen en is een realistische aanpak bij de betaalbare verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.

Plaats op:
Datum: 7 februari 2020
Gerelateerde artikelen  
29-01-2020 Nieuws Gezamenlijk onderzoek Duitsland en Nederland naar groene waterstof
20-12-2019 Nieuws Slimme concepten maken energielabel C eenvoudiger haalbaar
18-09-2018 Nieuws EV en opslag onmisbaar voor energietransitie
31-01-2011 Nieuws Duurzame energie uit reststoffen en afval
19-06-2012 Nieuws Doorbraak in technologie voor CO2-verwijdering
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,65 seconden.