Nieuws  
 

Stichting InstallQ heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot maandag 21 oktober 2019 kan de markt reageren op dit concept. Het gaat om BRL6000, deel 25.
 
Eisen Bouwbesluit
Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012.
 
Kritiekperiode
Paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit is vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen. Tot maandag 21 oktober kan de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. Dit formulier en het concept van de BRL staan op InstallQ.nl. De definitieve versie wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.

Certificaat voor BRL6000-25
De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25. De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22.

Makers BRL6000-25
BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Stichting InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland.
 

Plaats op:
Datum: 17 september 2019
Gerelateerde artikelen  
03-10-2018 Nieuws Wijzigingen beglazing en constructie in VMRG-Kwaliteitseisen 2019
03-10-2019 Nieuws Plek voor BIM in VMRG Kwaliteitseisen 2020
21-12-2012 Nieuws Norm voor belastingen op constructies veroorzaakt door kranen en machines
05-10-2010 Nieuws Verbouwen volgens de normen
19-07-2011 Nieuws Ontwerp NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen' gepubliceerd
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,57 seconden.