Nieuws  

Kick van der Pol is op 18 april jl. benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Total Care BV. De holding Total Care BV bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak) en Tzorg (thuiszorg). De heer Van der Pol werd voorgedragen door de familie aandeelhouders in goed overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Kick van der Pol was van 1998 tot 2001 voorzitter Hoofddirectie Relan. Vervolgens tot 2005 voorzitter Hoofddirectie bij Interpolis. Van 2005 tot 2006 vervulde hij de functie van vice-voorzitter Raad van Bestuur Eureko / Achmea. De ervaren bestuurder is momenteel ook voorzitter van Raad van Commissarissen ASR, voorzitter Board Ortec Finance, lid Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en voorzitter Baliegroep Sociale Zekerheid.

Opvolger Jacques Teelen
Kick van der Pol volgt Jacques Teelen op, die op 18 april jl. afscheid nam als voorzitter vanwege het einde van zijn 10-jarige zittingsperiode. De voormalige voorzitter vervulde tot 2008 de functie van Algemeen Directeur FloraHolland.

Daarnaast vervult hij diverse toezichthoudende functies. De heer Teelen is een zeer ervaren en capabele bestuurder. Met een groot waarnemingsvermogen en (mensen)kennis leidde hij discussies in goede banen en gaf hij een ieder de ruimte voor inbreng. Een verbinder tussen alle stakeholders, familie, aandeelhouders, certificaathouders, collega’s RvC, RvB en directie. Total Care BV is de heer Teelen zeer erkentelijk voor zijn inzet en spreekt grote waardering uit voor de rol die hij op meer dan uitstekende wijze heeft vervuld.

Samenstelling RvC
Naast Kick van der Pol, bestaat de RvC uit vier zittende leden Greet Prins, Doekle Terpstra, Bert van de Schelde en Tobias Walraven. In het kader van een professionele aansturing van de onderneming werkt Total Care BV. als structuurvennootschap met een corporate governance code en de daarbij behorende wettelijke kaders.

Plaats op:
Datum: 24 april 2019
Bron: CSU
Gerelateerde artikelen  
18-01-2017 Nieuws Suzan Stadhouders benoemd in Raad van Bestuur CSU
18-01-2017 Mensen Suzan Stadhouders benoemd in Raad van Bestuur CSU
25-11-2016 Mensen Wisseling van de wacht Heijmans
28-02-2013 Nieuws Gerard van de Aast benoemd tot CEO
13-01-2010 Nieuws Goed gesteld voor een lastig jaar
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,7 seconden.