Nieuws  
 

In plaats van een volledige en dure renovatie van het bovenmaatse pijpleidingennetwerk in de Berlijnse Dreifeld-sporthal bod het waterbeheersysteem eSchell de oplossing.

Al 22 jaren bestaat de sporthal in het sportpark Werner Seelenbinder in Berlijn-Neukölln. Als multifunctionele hal op drie etages met een aparte boks arena, drie voetbalvelden, een ijsbaan en een dansstudio is het een van de meest gebruikte sporthallen in de wijk Neukölln.
 
Er zijn alleen een paar grote sportevenementen in het jaar, wanneer het drinkwatersysteem van de Dreifeld-sporthal op volle capaciteit draait Zoals in bijna alle sporthallen in Duitsland, is de drinkwater installatie ontworpen voor deze momenten. Door de veranderde gebruiksgewoontes in de sanitaire ruimtes van de sporthal werd de drinkwaterinstallatie niet langer bediend zoals gepland. De studenten van tegenwoordig en de clubatleten douchen zelden of nooit na de lessen. Gebaseerd op deze trends werd tijdens de installatietechniek planning dan ook vastgesteld dat de gelijktijdigheid van het gebruik van de sanitaire installaties op de meeste dagen van het jaar te laag is. Zo was de gemiddelde dagelijkse consumptie slechts 1,2 kubieke meter water voor de sporthal, hoewel bijna drie keer zoveel warm water beschikbaar is. Het is duidelijk dat er stagnatieproblemen kunnen ontstaan door grote aantal ongebruikte sanitaire voorzieningen. Een ontoereikende wateruitwisseling kan tot overmatige hoeveelheid bacteriën leiden, zelfs in foutloos werkende drinkwatersystemen.

Snelle reactie is nodig
Door regelmatige bemonstering van het drinkwatersysteem werd de wantoestand veroorzaakt door een te lage wateruitwisseling in het voorjaar van 2017 duidelijk en moest snel actie worden ondernomen. Een complete renovatie, inclusief de ontmanteling of vervanging van het pijpleidingennetwerk, zou aanzienlijke financiële investering en een sluiting van de sporthal gedurende een langere periode betekenen. Op zoek naar een mogelijk alternatief voor de volledige renovatie, kon de Duitse armaturenspecialist Schell een optimale oplossing bieden.

Inventarisatie en aanpak
Eerst werd de conditie van de bestaande waterleidingnetwerk en de buisdimensies systematisch gecontroleerd. Zoals verwacht waren de oude koperen buizen in een zeer goede staat. De afmetingen van de buizen in de blauwprint en ter plaatse maakten echter snel duidelijk dat het overdimensioneren van de leidingen, naast de ontoereikende wateruitwisseling, verantwoordelijk waren voor de toenemende hygiënische problemen. "Het watervolume in het systeem moet regelmatig worden uitgewisseld bij alle tappunten, omdat elke ongebruikte of onvoldoende gebruikte tappunt een doodlopende weg is en een hygiënisch risico betekent ", meldt René Kühl, vertegenwoordiger en planningsadviseur bij Schell. De Schell Hygiënespecialist Dr. Ing. Peter Arens heeft uitgebreide controles van het waterleidingnetwerk en de bemonsteringspunten uitgevoerd. Hieruit bleek de meest economische oplossing: in plaats van de dure vervanging van de leidingen suggereerden de experts het gebruik van het eSchell waterbeheersysteem, die via kabel, radiosignalen of een combinatie van beide kan worden aangestuurd. eSchell is het enige waterbeheersysteem op de markt dat een draadloos netwerk kan bouwen met batterijgevoede elektronische sanitaire armaturen. Het voordeel: er zijn geen stroom- en datakabels nodig onder de tegels. Met dit systeem kunnen de hoge gelijktijdigheden van de anders intacte 20-jaar oude installatie en de waterkwaliteit op elk bemonsteringspunt worden gewaarborgd.

De sporthal heeft meerdere sanitaire voorzieningen op elke verdieping. Om ook tijdens de modernisering de wedstrijdactiviteiten in de sporthal te kunnen handhaven, werden de sanitaire ruimtes apart achter elkaar gerenoveerd. Gedurende de periode van drie maanden zijn de bestaande sanitaire armaturen in alle douche- en toiletruimten, evenals in de schoonmaakruimtes en keukens verwijderd en vervangen door nieuwe elektronische armaturen, die compatibel zijn met het waterbeheersysteem. In totaal werden 76 Schell-armaturen met een tijdloos, functioneel ontwerp gebruikt: douchekranen "Vitus" met thermostaat, wandopbouw wastafelkanen "Vitus E" en sensorwastafelkranen "Celis E", WC inbouw spoelkranen "Compact II" met contactloze bediening, urinoir bedieningsplaten "Edition E" en infrarot urinoir spoelkranen "Schelltronic". Bovendien kregen de 37 douches een aerosolarme Schell douchkoppen en 13 daarvan een extra bemonsteringsadapter. 6 van de 17 enkele wastafel werden voorzien van bemonstering hoekregelkranen.

Het waterbeheersysteem van Schell bestaat uit vier hoofdcomponenten: (1) de communicatievaardige Schell armaturen met (2) de bijbehorende bus-extenders die via kabel, radiosignalen of een combinatie van beide als communicatiemodules dienen, (3) de server als communicatiecentrum en (4) de optionele temperatuursensoren. Voor de optionele integratie van het waterbeheersysteem in een gebouwautomatisering zijn gatewayvarianten beschikbaar voor alle gangbare protocollen van BacNet tot KNX.

In het onderhavige geval maakte het hoge aantal van 76 armaturen het noodzakelijk om twee eSchell-servers met netwerkvoeding te installeren. De servers, die elk maximaal 64 armaturen kunnen beheren, zijn goed beveiligd in twee afzonderlijke meterkasten (IP 65) op de begane grond en op de bovenverdieping van de sporthal. Bestaande inspectieluiken werden gebruikt om eSchell repeaters te positioneren. Per armatuur, met uitzondering van de al geprefabriceerde Vitus-amaturen, werd een bus-extender toegepast en met de eSchell server verbonden.  Omdat elk van deze BUS-extender bovendien twee temperatuursensoren kan beheren, kunnen ze onmiddellijk worden geïnstalleerd of indien nodig achteraf worden ingebouwd. Nadat de WLAN-verbinding met de servers tot stand was gebracht op de notebook, werden alle armaturen met de vooraf geïnstalleerde eSchell-software nomineert en de hygiënespoelingen vrij geparametriseerd worden, zoals de spoelmodus en de spoelduur. In de loop van de exploitatie werden de optimalisatie van de parameters uitgevoerd, evenals de groepering volgens de ruimtelijke plannen.

Stapsgewijs bijstellen van optimale hygiëne
In januari 2017 zijn het eSchell watermanagementsysteem en de elektronische sanitaire armaturen in gebruik genomen. Om het drinkwatersysteem gedurende lange tijd hygiënisch te houden, moeten de hygiënespoelingen worden aangepast aan de frequentie van gebruikers in de was- en doucheruimtes en moeten de intervallen en looptijden van de stagnatiespoelingen worden bepaald. In de eerste stap werd nagegaan hoeveel sanitaire armaturen tegelijkertijd kunnen worden gespoeld zonder dat de toevoerdruk inzakt. Dit noodzakelijke proces vereist een stapsgewijze benadering van de installatieomstandigheden.

In de Berlijnse sporthal werden daarom alle 43 Schell-armaturen op de benedenverdieping gelijktijdig gespoeld. De toevoerdruk zakte niet in wat het enorme volume in de pijpleidingen staafde. Het kwam echter tot een wateroverlast bij de afvoerpunten. Of dit te wijten is aan afzettingen in de riolering of kleinschaligheid hiervan, kon nog niet worden getraceerd. Deze inzicht toont echter de enorme spoelcapaciteit van het waterbeheersysteem aan en het belang van een gecontroleerde eerste inbedrijfstelling oom een soepele doorstroming te kunnen garanderen.

Vanwege de beperkte afvoercapaciteit hebben de verantwoordelijke personen een belangrijke en zelfs elementaire functie van het eSchell-waterbeheersysteem gebruikt: de programmering van kleine groepen van armaturen via de laptop, zodat de hygiënespoeling in fasen en segmenten kan worden uitgevoerd. Op deze manier kan een turbulente stroming in de grote leidingen veroorzaakt worden, die de afvoerleidingen wel kunnen verzetten. Dat is belangrijk omdat voor de toekomstige alledaagse exploitatie de leidingsystemen op gespecificeerde intervallen automatisch  doorgespoeld moeten worden.

Segment na segment van de installatie werd in deze testfase verschillende keren gespoeld. Dit proces veroorzaakte een gewenste, maar in de praktijk nog nooit zo geobserveerde bijwerking: de hoge stroomsnelheid in het gehele pijpleidingennetwerk heeft oude sedimenten opgestoven, die niet volledig waren verwijderd tijdens het poelen voor de installatie. Dergelijke sedimenten bevorderen de groei van legionella volgens NPR-CEN / TR 16355 en zullen zich in de toekomst nauwelijks meer kunnen vormen in deze sporthal.

De Dipl.-Ing Axel Westphal uit de Service Unit FM, afdeling Bouwconstructie, van de HLS Afdeling van het districtskantoor Neukölln in Berlijn, heeft met de steun van Schell-consultant René Kühl in de laaste stap een spoelplan opgezet die rekening houdt met de juiste spoelvolumes voor de regelmatige exploitatie en de juiste spoelintervallen om de drinkwaterhygiëne te garanderen.

De onderzoekresultaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te controleren in hoeverre het zinvol is om de huidige spoelintervallen van de nu 24 uur tot 72 uur te verhogen of om de bijbehorende spoelvolumes te verminderen. Bij een dergelijke optimalisatie helpt altijd een temperatuurbewaking, die via de geïnstalleerde sensoren in de hoekregelkraan automatisch van het waterbeheersysteem kan worden uitgevoerd. Vanwege de eSchell-software heeft het districtskantoor Neukölln toegang tot de volledige documentatie van alle toepassingen, stagnatiespoelingen en temperatuurprofielen - evenals belangrijke "randinformaties" zoals het energieniveau van de batterijen.


Plaats op:
Datum: 11 april 2018
Bron: Schell
Gerelateerde artikelen  
03-03-2017 Nieuws Elektronische sanitairoplossingen van Schell op ISH 2017
08-03-2018 Nieuws Schell presenteert nieuw sanitair voor gebouwbeheersystemen
27-05-2010 Nieuws Wecycle richt zich nu ook op installatiebranche
05-02-2013 Nieuws BTicino sturing bij Koopmans
28-02-2011 Nieuws Wecycle zet in op voorlichting professionele circuit
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,61 seconden.