Nieuws  
 

De veiligheidsregio's maken een forse inhaalslag bij het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De regio's zijn daardoor in staat om de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 op de meeste punten oporde te hebben. Dit concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)in de 'Tussenrapportage Rampenbestrijding op orde'. Minister Ter Horst(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ziet de invoering van hetwetsvoorstel Veiligheidsregio's als een belangrijke voorwaarde om de verdere kwaliteitsverbetering te bereiken.

Dit staat in een brief die Ter Horst vandaag naar de Kamer stuurt. In de tussenrapportage constateert de Inspectie OOV dat de veiligheidsregio's de rampenbestrijding en crisisbeheersing in versneld tempo aan het verbeteren zijn. Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep die minister Ter Horst daartoe deed in maart 2008 en beginnen de effecten van de convenanten die de minister met 19 regio's heeft gesloten zichtbaar te worden. De regio's steken veel tijd in het actueel maken van de rampenplannen en werken soms al toe naar de komst van een regionaal crisisplan en opschalingmodel, zoals het wetsvoorstel Veiligheidsregio's dat voorschrijft.

Tegelijk stelt minister Ter Horst op basis van het rapport en de rapportages van Commissarissen van de Koningin vast dat er verdere verbeteringen nodig zijn. Zo moeten de crisispartners (zoals waterschappen en energieleveranciers) beter betrokken worden bij het opstellen van de veiligheidsplannen. Ook vergen het verbeteren van de bovenregionale samenwerking en het actualiseren van risicoprofielen nog de nodige inspanningen van de regio's. De grootste winst valt te behalen op het gebied van informatievoorziening. De Inspectie OOV verwacht dat slechts een aantal regio's eind 2009 kunnen voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Ter Horst laat uitzoeken wat hiervan de oorzaak is en biedt de Bestuurscommissie Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad ondersteuning aan.

Minister Ter Horst wil de kwaliteitsverbetering doorzetten en versnellen door middel van het wetsvoorstel op de veiligheidsregio's en de bijbehorende kwaliteitseisen.Het wetsvoorstel zal naar verwachting in de week van 9 maart worden behandeld in de Tweede Kamer. De Inspectie OOV is verantwoordelijk voor de toetsingtoetsing (extern) vande voorbereiding op rampen in de veiligheidsregio's en rapporteert daarover aan de minister. De eindrapportage verschijnt begin 2010.

Plaats op:
Datum: 3 maart 2009
Gerelateerde artikelen  
22-08-2019 Video Mijn Jaguar I-Pace kan ik rijden omdat ie op Snapcar staat
22-08-2019 Achtergrondartikelen Mijn Jaguar I-Pace kan ik rijden omdat ie op Snapcar staat
28-11-2017 Nieuws Als je zoekt naar een grondslag voor gegevensverzameling
19-12-2017 Nieuws Feestelijke diploma-uitreiking Post-HBO Facility Management
21-03-2017 Nieuws Eerste lustrum branchevereniging SIEV
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,58 seconden.