Nieuws  
 

Op 1 januari 2009 gaat het BNA Meldpunt Architectenselectie van start. Leden van de BNA kunnen bij dit meldpunt terecht met ervaringen, klachten of opmerkingen over Europese aanbestedingen van architectendiensten. De BNA wil met het Meldpunt goede en slechte ervaringen verzamelen om die door te sluizen naar de politiek te geven of de publiciteit te zoeken. Aan de hand van de meldingen zal worden vastgesteld wat regelmatig misgaat bij aanbestedingen van architectendiensten. Ook zal worden bekeken hoe de procedures kunnen worden verbeterd. In voorbeeldsituaties waarvan de BNA tijdig op de hoogte is gesteld, kan de BNA besluiten concrete acties tegen de opdrachtgever/adviseur te ondernemen. Maar het BNA Meldpunt Architectenselectie is meer dan een klachtenloket. De BNA wil ook voorbeelden van goede aanbestedingen ontvangen. Een goede aanbesteding voldoet aan de uitgangspunten uit de Werkmap Europees aanbesteden voor opdrachtgevers van de BNA. De BNA zal deze goede voorbeelden breed uitdragen. Meldingen doen  Meldingen kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen naar bnameldpunt@bna.nl. De meldingen zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld. De BNA vindt dat creatieve diensten, zoals architectendiensten, niet goed aanbesteed kunnen worden en dus helemaal uit de huidige aanbesteedplicht gehaald moeten worden. Zolang de aanbesteedplicht geldt, doet de BNA er alles aan om het selectieproces van architecten zo goed mogelijk te laten verlopen. In dit kader heeft de BNA onder meer handleidingen voor opdrachtgevers gepubliceerd. Ook bepleit de BNA de oprichting van een Opdrachtgeverssteunpunt Europees Aanbesteden, een kennisinstituut waar de noodzakelijke kennis van goede aanbestedingen is gebundeld.  

Plaats op:
Datum: 20 december 2008
Gerelateerde artikelen  
02-06-2010 Nieuws Steeds meer opdrachten Europees aanbesteed
01-02-2013 Nieuws Succes met aanbesteden
28-06-2010 Nieuws Minder lasten en heldere regels bij aanbesteden
16-12-2009 Nieuws Rijk besteedt telecomdiensten opnieuw gezamenlijk aan
27-11-2008 Nieuws Aandeel Europees Aanbesteden stijgt
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,73 seconden.