Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

Uit onderzoek onder ruim 300 makelaarskantoren blijkt dat de courtagetarieven van de makelaarskantoren sinds 2011 zijn gestegen met gemiddeld 2,4%. Voor 2013 verwacht bijna 25% een verdere stijging van de courtages.

In een woningmarkt die al sinds 2008 dalende huizenprijzen laat zien is het voor de makelaars van belang om te weten wat de ontwikkeling van de courtages is. Immers, de omzet van de makelaardij blijft daarmee onder druk staan net zoals het resultaat. Door aan de knoppen van het courtagetarief te draaien of door toepassing van een ander verdienmodel kan een makelaarskantoor invloed uitoefenen op zijn opbrengst per transactie en winstgevendheid. In de periode 2008-2010 lijkt er op basis van eigen desk research bij Adviesbureau Bangma & Bosma sprake te zijn geweest van een (lichte) daling van de courtagetarieven  binnen de Nederlandse makelaardij. Sinds 2011 is het gevoel gekomen dat er weer sprake is van een voorzichtige stijging.

In het onderzoek hebben we gekeken naar de verschillende groottes van de kantoren. We hebben de deelnemende kantoren gesplitst in de volgende categorieën:

 klein (minder dan 4 fte)  middelgroot (4 tot 10 fte personeel)  groot (meer dan 10 fte)

Dit gevoel van voorzichtige tariefstijging wordt bevestigd door het onderzoek dat Adviesbureau Bangma & Bosma heeft gehouden onder ruim 300 makelaarskantoren. Dit behelst bijna 10% van de markt. Het onderzoek werd verricht in de periode 22 tot 26 november 2012. Er is gevraagd naar de tarieven exclusief BTW.

De gemiddelde courtage bedroeg onder de respondenten in 2012 gemiddeld 1,49% (exclusief BTW), wat een stijging is ten opzichte van het vorige jaar van 2,4%. Slechts 3% van de ondervraagden meldde een daling van haar courtage terwijl 26% een stijging heeft doorgevoerd. Onderstaand is een tabel opgenomen met cijfermatige onderbouwing.

Het onderzoek hebben we opgedeeld naar kantoorgrootte. Hieruit zijn een aantal opvallende ontwikkelingen naar voren gekomen: - Het courtagetarief van de middelgrote kantoren is beduidend hoger dan bij de kleine en grote kantoren (1,59% ten opzichte van 1,49% respectievelijk 1,46%). - De courtage van de middelgrote en grote kantoren is bij géén van de respondenten in die groep gedaald ten opzichte van 2011.

Ten aanzien van de groep grote kantoren maken we een voorbehoud voor de representativiteit gezien het relatief lage aantal respondenten.

Van de ruim 300 makelaarskantoren die deel hebben genomen aan het onderzoek verwacht 72,2% geen verandering in haar courtagetarief in 2013. Bijna één op de vier kantoren verwacht een stijging van haar tarieven en slechts 3% voorziet een daling. Opvallend bij de verwachtingen is dat van de grote kantoren (meer dan 10 fte) liefst 40% een stijging van haar tarieven verwacht in 2013.   Slechts een beperkt aantal respondenten (1%) heeft aangegeven geen gebruik meer te maken van het courtagesysteem. We hebben (nog) niet verder onderzocht welk systeem zij dan wel toepassen in hun bedrijfsvoering. Veel kantoren melden tevens dat zij juist in 2012 zijn gestart met de invoering van opstartkosten.  Dit bevestigt ons beeld van de markt. In januari 2013 gaan wij onderzoeken welke systemen er worden gehanteerd en welke bedragen daar bij horen.

In een artikel in het Financieel Dagblad d.d. 13 november jl. werden uitkomsten uit een onderzoek van het CBS gepresenteerd. Daarin werd gemeld dat de prijzen en tarieven van makelaars (en notarissen) zijn gedaald. De resultaten van het onderzoek van Bangma & Bosma brengen ten aanzien van de makelaardij een duidelijke nuance aan. De courtagetarieven dalen niet, die laten juist een stijging zien. Echter, doordat de daling van de huizenprijzen in een harder tempo gaat neemt de opbrengst per transactie per saldo af.

De stijging van de courtages kan in onze ogen te maken hebben met: - De wal keert het schip; de daling van de huizenprijzen in combinatie met de toegenomen werkdruk maakt dat makelaars een hogere courtage afdwingen bij consumenten. - Sinds de start van de crisis is het aantal personen werkzaam binnen de makelaardij aanzienlijk gedaald waardoor de torenhoge concurrentie mogelijk iets is afgenomen. - Het merendeel van de makelaarskantoren draait rode cijfers en de cash flow is vaak negatief. Een hoger courtagetarief in combinatie met opstartkosten of een ander tariefsysteem moet dat verliesgevende resultaat teniet doen.

 

Plaats op:
Datum: 7 december 2012
Categorie: Markt en onderzoek, Huisvesting en Makelaars
Bron: Bangma Bosma Bedrijfsadvies
Gerelateerde artikelen  
31-05-2012 Achtergrondartikelen Lagere opname kantorenmarkt verwacht
07-06-2012 Achtergrondartikelen In 2011 daalden voor het vierde jaar op rij de facilitaire kosten van kantoren …
06-03-2013 Nieuws Binnenlandse transportsectoren trekken vervoersvolumes omlaag in 2013
14-11-2012 Nieuws Prijzen makelaars, taxateurs en notarissen flink lager
08-06-2018 Nieuws NFC Index Kantoren 2017: stijgende trend zet door
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,42 seconden.