Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 


Eindelijk komen we uit de informatiechaos


Artificial Intelligence (AI) is niet zo nieuw als het klinkt: er zijn al langer talloze initiatieven gaande om zowel machines en mensen als processen slimmer te laten omgaan met elkaar en de beschikbare data. Als het gaat om informatiebeheer: er is zoveel en zoveel complexe informatie voorhanden dat we kunstmatige intelligentie nodig hebben om er zelf nog uit te komen. Gaat AI ons redden?

VNO-NCW is één van de initiatiefnemers om de Artificial Intelligence Coalitie Nederland op te zetten. ‘Het is belangrijk dat we voorop (blijven) lopen in de toepassing van deze nieuwe technologie. Het geeft niet alleen ontzettend veel mooie kansen voor bedrijfsleven en maatschappij, het geeft ons dan ook de mogelijkheid zelf sturing te geven aan die ontwikkeling’, aldus Thomas Grosfeld, manager Economie, Innovatie, Belastingen en Ondernemingsrecht bij VNO-NCW en MKB Nederland. ‘Er zitten namelijk wel degelijk ook ‘punten ter overweging’ aan het toepassen van Artificial Intelligence.’

Multidisciplinaire samenwerking
Grosfeld: ‘De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst. Nederland moet daarom naar ons idee een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet kan Nederland mede bepalen hoe deze technologie wordt toegepast. Dit vereist een integrale (en multidisciplinaire) ketenaanpak, waarbij alle belanghebbenden samenwerken.’

Wenselijk?
Grosfeld is overtuigd van de voordelen van AI, maar erkent ook dat er zaken zijn waar terdege goede afspraken over moeten worden gemaakt. ‘Natuurlijk moet je je soms afvragen of je een bepaalde ontwikkeling wenselijk vindt als maatschappij. Vandaar dat een multidisciplinaire (en kritische) aanpak zo belangrijk is.’ Kritisch dus, maar daar moet ook weer niet te veel de nadruk op worden gelegd, vindt Grosfeld. ‘Er is ontzettend veel druk op de maatschappij, ten aanzien van bijvoorbeeld de effectiviteit van de middelen die we inzetten in zorg en welzijn, in onderwijs, in informatiebeheer en hoe we omgaan met persoonlijke gevoelige gegevens et cetera. Daarbij gaat het vaak om dermate grote hoeveelheden complexe informatie en processen, dat we het zelf niet meer aan kunnen. Daar is echt technologie als kunstmatige intelligentie voor nodig.’

Ongekende revolutie
Bijna ongemerkt voltrekt zich, volgens VNO-NCW in haar position paper over AI, op dit moment een ongekende revolutie: de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Van autonoom rijdende voertuigen, betere diagnoses op een veelheid aan vakgebieden en begeleid wonen voor ouderen tot zelforganiserende productielijnen in industrie en slimme steden (Smart Cities). Grosfeld: ‘AI wordt de olie van de kennismaatschappij. Met al die beschikbare informatie kan veel worden bereikt, maar dan moet je er wel je weg in weten, verbanden  ontdekken, maar ook effectief zaken kunnen afschermen voor onbevoegden. De beschikbaarheid van data, opslagcapaciteit en rekenkracht in de hedendaagse IT vormen een enorme boost voor het toepassen van deze technologie. AI versterkt het ‘winner takes all’ principe in de digitale, data-gedreven economie. Degenen die het eerst meegaan, plukken er de meeste vruchten van. Nederland zal zelf een belangrijke speler in de wereld van AI moeten worden.’

Mensgericht
VNO-NCW vindt het belangrijk dat het toepassen van die slimme technologieën vooral mensgericht (‘human centric’) is. Grosfeld: ‘Er zijn uiteraard ook ethische vragen te stellen bij bepaalde toepassingen. AI stelt je bijvoorbeeld in staat ontwikkelingen op veel terreinen te voorspellen, bijna tot op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek kan worden. Je moet je echter afvragen of dat wenselijk is, wat de consequenties zijn en waar je grenzen trekt. Waar kiezen we voor? Willen we bijvoorbeeld het bedrijvenmodel, waar alles in het teken staat van de economie (vooral toegepast in de USA); of willen het Chinese model, waar alles in het teken staat van een controlerende overheid? Wij willen samen met zowel het bedrijfsleven als de overheid een bij ons passende manier vinden om deze technologie voor ons te laten werken. Nederland staat daarbij bekend om zijn vele publiek-private samenwerkingen. Daar zijn we echt goed in, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we ook op dit gebied tot iets moois kunnen komen.’

Leren omgaan met data
Eén van de belangrijkste aspecten is misschien wel dat we moeten leren omgaan met al die data. ‘Daarvoor is kunstmatige intelligentie een probaat middel, maar dan nog zullen we als mens, als maatschappij, beslissingen moeten nemen over hoe en wat. Die (ethische) grenzen worden niet door technologie bepaald. Die grenzen moeten bovendien kunnen meebewegen met de ontwikkelingen en opvattingen in de maatschappij, bijvoorbeeld over veiligheid. Als er daadwerkelijk zaken principieel veranderen in ons denken, moeten we zo flexibel kunnen meebewegen, dat het de ontwikkelingen op het gebied van (toepassen) van AI blijft stimuleren.’

AI Coalitie Nederland
De start van de Artificial Intelligence Coalitie Nederland dit najaar moet leiden tot een concreet en uitvoerbaar actieplan voor het toepassen van deze technologie. Grosfeld: ‘Het is niet de vraag óf er moet worden geïnvesteerd in AI in Nederland, maar meer hoeveel, waarin precies en in welke volgorde. Liefst op Europees niveau. De Rijksoverheid presenteert dit najaar een Strategisch Actieplan AI (SAPAI) en er is een document – de al genoemde position paper – waar de founding partners van de coalitie, VNO-NCW, MKB Nederland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips en Ahold Delhaize, met acties en aanbevelingen komen voor een gezamenlijke AI-aanpak. De coalitie werkt samen aan de benodigde kennis op het gebied van human capital, innovatie & research, delen van data, maatschappelijke acceptatie, kaders en inclusiviteit (sluiten we geen groepen buiten?), start-ups en scale-ups.’

Toenemende impact AI
De impact van AI op de maatschappij zal alleen maar toenemen. Dat levert ook vragen op, over allerlei ethische dilemma’s of privacy-aangelegenheden. De discussie over de ‘sleepwet’ ligt daarbij nog vers in ons geheugen. Ook de toepassing van algoritmen om bijvoorbeeld uitkeringen toe te kennen en de hoogte ervan te (laten) bepalen roept vragen op: wie bepaalt/programmeert die algoritmen? Hoe worden ze toegepast? Wie controleert dat? Deze vragen zijn terecht. Volgens de nieuwe AI Coalitie zijn dat echter geen redenen om je te laten beperken in de toepassing van Artificial Intelligence. Met juist die vragen in het achterhoofd is het volgens de AI Coalitie goed dat Nederland zich sterk maakt voor vergroting van de maatschappelijke acceptatie van AI en de ontwikkeling van de toepassingen ervan.

Grosfeld tot slot:
‘De komende tien jaar zullen de welvaart en ons welzijn in hoge mate worden beïnvloed door onze slagvaardigheid en door de mate waarin we erin slagen AI te laten werken voor iedereen. Daarvoor moet je op een sturende plek zitten en moeten we nú stappen maken. Inmiddels begint namelijk al de nodige kennis op dit gebied ‘weg te lekken’... Artificial Intelligence is niet alleen belangrijk, er is ook urgentie.’

Plaats op:
Datum: 24 oktober 2019
Bron: Doxis
Gerelateerde artikelen  
18-12-2018 Nieuws NEN organiseert kick-off normering Artificial Intelligence en Big Data
14-06-2018 Nieuws Wanneer AI, big data, ethiek en mensenrechten samenkomen
01-05-2019 Achtergrondartikelen Opmars Poolse IT-specialist Comarch zet door naar Nederland
23-10-2019 Nieuws Toekomst van AI centraal op Infosecurity.nl en Data & Cloud Expo
27-06-2018 Nieuws Volgend jaar bestaat Veenman 100 jaar
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,47 seconden.